Copyright

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van LampLord. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan LampLord. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LampLord mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken, foto's, illustraties, grafisch materiaal, en teksten (tezamen 'merken') op deze website zijn eigendom van LampLord, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LampLord is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van LampLord, zal LampLord zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.